Nordic Mornings årsredovisning 2015

Vd har ordet

Våra kunder möter allt oftare sina kunder i en digital miljö. Mer än någonsin tidigare måste vi förstå oss på teknik, data och analyser för att kunna åstadkomma lyckade kundmöten och serviceupplevelser.

Detta är utgångspunkten i servicestrategin som Nordic Morning lanserade i januari 2015 och kring vilken vi har byggt upp vår specialkompetens, vårt serviceerbjudande och vårt sätt att jobba.

Vi stärkte affärsverksamheten genom företagsförvärv, omorganisationer och närmare internt samarbete samt satsningar på kompetensutveckling, särskilt inom utnyttjande av teknik, data och analys i servicelösningar.

Läs Timo Lepistös översikt »

Resultat 2015

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 104,9 (106,6) miljoner euro. Den minskade på grund av en minskad efterfrågan på trycksaker, minskad omsättning inom affärsområdet Content och en försvagad svensk krona.

Koncernens resultat uppgick till -0,2 (3,4) miljoner euro. I resultatet ingick färre poster av engångskaraktär än året innan, -0,2 (2,4) miljoner euro. Resultatet före poster av engångskaraktär utgjorde -0,1 (1,0) miljoner euro. Resultatet försämrades på grund av lönsamhetsproblem i arktryckverksamheten i Sverige.

Soliditeten var utmärkt, 48,6 (51,4) procent.

Lär mer om Nordic Mornings resultat 2015 »

Ansvar

Människor söker sig allt oftare till företag vars verksamhet är etisk och transparent, och som utöver sin egen verksamhet även tar ansvar för miljön och samhället.

Inom kommunikationsbranschen är konkurrensen om duktiga yrkesmänniskor hård. Vi vill attrahera och engagera innovativa människor som delar våra värden och vårt sätt att jobba. Vi satsar på ett gott ledarskap och på att utveckla personalen. Vårt mål är en kultur av inspiration, där alla trivs och får ta sig an lämpliga utmaningar.

Grunden för vårt företagsansvar utgörs av våra värden: förnyelse, respekt och ansvar.

Lär mer om vårt företagsansvar »

Affärsområdena 2015

Optimering av varumärken

I affärsområdet Visibility & Service Design ingår Klikkicom Oy och Ottoboni Finland Oy i Finland och Klikki AB och Ottoboni Sweden AB i Sverige.

Ottoboni är specialiserat på affärs- och tjänstedesign. Klikkicom och Klikki är specialiserade på medieoptimering.

Läs mer »

At the heart of every brand

I affärsområdet Content ingår Sitrus Agency Oy och Edita Publishing Oy i Finland, Sitrus Agency AB och Mods Graphic Studio AB i Sverige och Sitrus Ukraine LLC i Ukraina.

Sitrus är specialiserat på innehåll och innehållsmarknadsföring, Mods Graphic Studio är specialiserat på bildbehandling och Edita Publishing är specialiserat på expertinnehåll, informationstjänster och inlärningslösningar.

Läs mer »

Trognare kunder

I affärsområdet Campaigns & Dialogue ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland, Edita Bobergs AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige.

Edita Prima och Edita Bobergs är specialiserade på personaliserade trycksaker och Seed Digital Media är specialiserat på kundrelationsmarknadsföring.

Läs mer »

MÅLSÄTTNING: FÖREGÅNGARE

Ansvarsfull användning av kunddata

Mobil teknologi möjliggör spårbarhet av människor och insamling av många slags användardata. Hur utnyttjas denna information på ett ansvarsfullt och kundorienterat sätt för marknadsföring? Läs Jesse Sandqvists tankar om förtroende och lojalitet vid marknadsföring.

Läs mer »

Samarbete som konkurrensfördel

“Även om en tjänst skulle vara i den absoluta toppen inom sin kategori, räcker inte enbart detta i en kontinuerlig förändring.” VD Timo Lepistö berättar hur samarbetet har byggts upp över företagsgränserna inom Nordic Morning.

Läs mer »

Av statsägda företag förväntas ett gott resultat och exemplariskt ansvar

”En ansvarsfull verksamhet stödjer företagets resultatutveckling, vilket ökar ägarvärdet. Desutom vill ägaren att företagen ska verka som goda samhällsmedborgare”, säger finansrådet Petri Vihervuori.

Läs mer »

Vi lär oss våra nyckebeteenden genom spel

Vi använder ett spel för att föra in våra nyckelbeteenden i vardagen, via övningar, videor och tävlingar. Det här sättet att lära och dela är ett roligt alternativ till ytterligare en PowerPoint-presentation.

Läs mer »

OM VÅRA TJÄNSTER

Digitala verktyg för bättre service

Seed Digital Media hjälper till att nå konsumenterna på rätt plats.

Lue lisää »

Lyckade kundupplevelser skapar framgång

En kundupplevelse som utvecklats med hjälp av tjänstedesign hjälper företag att överträffa konkurrenterna i den digitala verksamhetsmiljön.

Läs mer »

Lyhördhet för slutkundens behov skapar digital framgång

Att sätta slutkunden i fokus är i högsta grad verklighet och en viktig del av arbetsprocesse för Ottoboni.

Läs mer »

Kundinriktad strategi kan lyfta affären

Samarbetet mellan Klikki och Hertz är ett perfekt exempel på hur fördjupade insikter om kundbeteende och köpprocesser kan lyfta affären.

Läs mer »