Digitala verktyg för bättre service

Seed Digital Media hjälper till att nå konsumenterna på rätt plats.

”Med hjälp av bra marknadsföring kan våra kunder skapa bättre service- och kundupplevelser för sina kunder”, säger strategichef Jesse Sandqvist.

Att det här stämmer bekräftade det pilotprojekt som Seed Media genomförde med den finländska livsmedelskedjan K-citymarket och deras kundlojalitetsprogram K-Plussa hösten 2015.

”Kundupplevelsen inom detaljhandel skapas naturligtvis till stor del i butiken, och därför började vi testa riktade mobila marknadsföringsmeddelanden med hjälp av platsdata i K-citymarketaffären i Kuppis i Åbo”, säger Sandqvist.

K-citymarketkunder i Kuppis, vilka identifierats med hjälp av kunddata i K-Plussasystemet, fick ett meddelande om möjligheten att delta i utvecklingen av en ny mobiltjänst. De hundra personer som var snabbast att svara på meddelandet kom med i testgruppen. De som gick med fick ge sitt samtycke till att få sin mobila enhet identifierad i butiken.

En gång i veckan fick medlemmarna i testgruppen ett varuerbjudande eller en annan förmån skickat till sin telefon när de kom till butiken. Under pilotens gång blev förmånerna allt mer riktade utifrån kundens köpbeteende.

”Resultaten var mycket positiva. Medlemmarna i testgruppen handlade oftare och längre i butiken. Värdet på deras varukorgar ökade med 14 procent. Även kunderna var nöjda med tjänsten”, säger Sandqvist. ”Det enda de var missnöjda med var att de bara fick ett förmånsmeddelande i veckan”.

Fördelar för handeln och konsumenterna

Inom näthandel är analys av konsumentbeteende och utskick av riktade erbjudanden mycket vanligt. Seed Digital Media tar nu digitala marknadsföringsmetoder till fysiska butiker.

I pilotprojektet förenades Seeds alla kärnkompetenser: kundidentifiering, digital butiksmarknadsföring och riktning av meddelanden baserat på automatiserad marknadsföring. Här är den största innovationen förmågan att identifiera kunderna när de kommer till butiken och att agera på detta. Traditionellt har man inte kunnat identifiera kunderna förrän vid kassan, och marknadsföringsmeddelanden har kunnat skickas ut först i efterhand.

”Om man vill påverka konsumenternas köpbeteende effektivt, räcker det inte att skicka rätt meddelande via rätt kanal i rätt tid. Nu måste meddelandet också skickas till rätt plats. Vår pilot visade att rätt plats kan vara till exempel butikens entré”, säger Sandvist. ”Resultaten skulle knappast varit desamma om vi hade skickat förmånsmeddelandena vid en slumpmässig tid och nått konsumenten hemma i soffan”.

Både handeln och konsumenterna gynnas av rätt riktad kundmarknadsföring. Handeln ökar sin försäljning och kunderna drar nytta av riktade förmåner. ”Feedbacken har varit uteslutande positiv. Vi kommer att fortsätta utveckla tjänsten och föra den framåt”, säger Sandqvist.

Text: Paula Häkämies, student (communication)

OM VÅRA TJÄNSTER

Eget arkiv hjälper till i vardagen

Edita Publishings elektroniska arkivtjänster hjälper kunder att använda arkiverad information effektivt som ett stöd i det dagliga arbetet.

Läs mer »

Lyckade kundupplevelser skapar framgång

En kundupplevelse som utvecklats med hjälp av tjänstedesign hjälper företag att överträffa konkurrenterna i den digitala verksamhetsmiljön.

Läs mer »

Lyhördhet för slutkundens behov skapar digital framgång

Att sätta slutkunden i fokus är i högsta grad verklighet och en viktig del av arbetsprocesse för Ottoboni.

Läs mer »