Vi lär oss våra nyckebeteenden genom spel

I slutet av 2014 började Nordic Morning kommunicera koncernens nyckelbeteenden till all personal. För att hjälpa alla att anamma beteendena lanserades ett socialt spel våren 2015. Spelets tredje fas startade i februari 2016, och den fjärde och sista fasen startar nästa vår.

Spelet har tagits fram som ett samarbete mellan de olika bolagen inom Nordic Morning, och idén är att deltagarna ska lära sig koncernens beteenden genom vardagliga situationer. Spelet utmanar till öppenhet och delning samt till delaktighet, inspiration och inlärning. I stället för att behöva se på ytterligare PowerPoint-presentationer tas medarbetarna med på en resa genom olika uppgifter och videor.

Spelet, som fått namnet HEIMO, lanserades i början av april 2015, då också den första fasen öppnades. Temat var ett av Nordic Mornings fyra beteenden, Öppenhet och att dela med sig.

”Spelet fick en flygande start tack vare aktiv marknadsföring. Intresset och entusiasmen ökade även tack vare förstaplatsen i koncernens interna innovationstävling i maj”, säger koncernens personalchef Annika Parkkonen.

Samtidigt som den första delen marknadsfördes utvecklades den andra delen av spelet. Passion för framgång lanserades i slutet av juni.

”Produktutvecklingen var mer tidskrävande än vi väntat oss, och därför skedde lanseringen i början av semesterperioden. Eftersom tiden mellan den första och andra fasen ökade, borde man ha omlanserat spelet och dess idé. Genomslagskrften från den första fasen räckte inte för att stötta lanseringen av del två tillräckligt.”

Spelet har emellertid varit mycket populärt: i den första fasen spelade cirka hälften av koncernens anställda, och andelen ökade till 60 procent i fas två. Målet är 70 procent. Aktiviteten varierar i de olika företagen: i vissa företag spelar upp till 90 procent av medarbetarna, medan andelen i andra företag ligger på 20 procent.

HEIMO tog sig ut i världen

Efter förstaplatsen i Nordic Mornings interna tävling skickades HEIMO till internationella arenor. Spelet gick till final i tävlingen Digital Communications Awards 2015 inom kategorin för intern kommunikation. Finalen och galan gick av stapeln i september i Berlin.

”Även om vi inte vann vår kategori var det en fantastisk upplevelse. Men det extra arbete som tävlingen förorsakade bidrog till att utvecklingen av den tredje fasen i spelet drog ut på tiden. Inspiration till lärande och utveckling lanserades först i februari 2016. Den fjärde fasen, Främja kundernas framgång kommer sannolikt att lanseras i april.

Avsikten är att utveckla HEIMO till en kundprodukt, vilket innebär att koncernens interna inlärningsprocess även erbjudit en plattform för produkt- och prototestning. Enligt Annika Parkkonen gjordes en felbedömning av en viktig faktor:

”Tid. I två olika avseenden: dels beträffande hur mycket tid det går åt till produktutveckling och testning. Dessutom borde man kunna spela samtliga faser i spelet inom ett halvår för att behålla intensiteten. Nu tar det ett år hos oss, och det är för lång tid.”

Enligt Nordic Mornings och HEIMO-teamets erfarenheter ska lanseringen av spelet och dess faser planeras noggrant och olika fästpunkter utvecklas för samtliga faser. E-postmarknadsföring räcker inte nödvändigtvis till för att nå alla medarbetare, och därför bör man kunna dra nytta av intranätet och andra kanaler på ett så interaktivt sätt som möjligt. Man bör också bygga in tävlingselement i spelet, eftersom människor verkar uppmuntras av att få poäng och den där extra motivationen.

Annika Parkkonen är tacksam för spelarnas goda utvecklingsidéer. ”Blooper-videorna” som handlade om ledningens misslyckanden i spelets andra fas har inspirerat ett av koncernbolagen till att göra en hel bok om missar. Själv blev hon glad över feedback där spelet berömdes för att inte ta sig själv på för stort allvar. Ur ett affärsperspektiv är det positivt att Nordic Mornings försäljningsteam är ivriga att börja sälja produkten och att kunderna är lika ivriga att köpa den.

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor