Lyhördhet för slutkundens behov skapar digital framgång

Att sätta slutkunden i fokus kan låta som en självklarhet och något som många säger av slentrian i dag. Men för Ottoboni är det i högsta grad verklighet och en viktig del av arbetsprocessen.

Ottoboni ingår i Nordic Morning sedan mars 2015, som ett led i ägarbolagets strategi om att stärka områdena kundupplevelse, kreativ teknologi och tjänstedesign.

Att ingå i koncernen skapar helt nya affärsmöjligheter, säger Robert McAllister som är projektledare och affärsutvecklare på Ottobonis Stockholmskontor.

"För oss är det ett lyft som gör att vi nu kan fokusera på det vi vill och kan bäst. Vi ser stor potential i samarbetet med systerbyråerna; framförallt med Sitrus inom innehållsstrategi och med Klikki inom datainsikter och digital marknadsföring. Tidigare försökte vi göra allt och då var det svårare att alltid leverera på topp."

Ottoboni startade 2001 och har genom åren hjälpt en stor mängd företag och varumärken att hitta sin plats i den digitala världen. Internetsajter förstås, intranät, appar och digitala kampanjer, men framförallt genom att tillföra kunskap om hur företag bäst interagerar med sina kunder har lett till framgång.

"Vi ser allt mer vikten av att förstå hur användarna faktiskt agerar och företagens förmåga att utveckla sin affärsplan utifrån det. Generellt kan man säga att många företag lägger för lite tid på skaffa sig bra insikter om sina kunder. Här har de mycket att lära av start-ups, som ofta är mycket mer inriktade på det", säger Robert McAllister.

En väl designad och utvecklad webbplats är fortsatt viktig för både kunder och slutanvändarna, menar Robert McAllister.

"Men vi har verkligen rört oss bort från omfattande projekt och stora lanseringar. Vår ambition är istället att bryta ner de stora projekten till mindre leveranser, som har riktigt värde för slutanvändaren och utveckla tjänsten utifrån det."

Sophia Widman Båge är affärsutvecklare på Ottoboni:

"Vi går alltmer mot en idéburen process utifrån slutkundsbehovet och som bygger på att komma ut snabbt på marknaden med något som kan testas i skarpt läge. Det gör att vi kan få in data och mäta det värdet på riktigt."

Hon beskriver Ottobonis uppdrag som en del tjänstedesign; alltså att hjälpa kunderna att planera sina tjänster så att interaktionen med slutkunden blir så bra som möjligt. En annan del handlar om att identifiera och ta fram helt nya tjänster, från idé till det tekniska utförandet. Allt oftare är det just teknologin som är möjliggörare, som driver våra behov, beteenden och förväntningar – både privat och i vårt arbetsliv, menar Sophia Widman Båge.

Egentligen är det i grunden två källor som är viktiga för strategiskt arbete i digitala kanaler, säger Robert McAllister: data och människor.

"Vi hade en period när mycket var centrerat kring varumärke och känsla – därefter en när allt var datastyrt. Nu ser vi att båda de källorna blir allt viktigare för att kunna utveckla bra tjänster. Människor därför att de kan tala om varför någonting händer och data för att bevisa att det händer."

För att vara framgångsrik digitalt handlar det om att ständigt prova nya sätt att interagera med sina kunder.

"Det gäller att vara lyhörd och redo att anpassa, förändra, avgränsa och ibland att förkasta och börja om. Och det är betydligt mindre riskfyllt om man inte har lagt all budget på ett jätteprojekt. Resultatet bli en lärande process, bättre produkter och nöjdare kunder", säger Sophia Widman Båge.

Fyra nycklar för digital framgång enligt Ottoboni:

1. Identifiera vad som är på riktigt värdefullt för slutkunden och låta det styra utvecklingen av tjänsterna.

2. Prioritera att få ut något relativt snabbt på marknaden som sedan kan testas och utvärderas.

3. Skapa och driv ett nära samarbete mellan byrå, beställare och slutkunderna.

4. Vara tydlig med vem som har mandat att fatta beslut. Utse produktägare!

OM VÅRA TJÄNSTER

Digitala verktyg för bättre service

Seed Digital Media hjälper till att nå konsumenterna på rätt plats.

Lue lisää »

Lyckade kundupplevelser skapar framgång

En kundupplevelse som utvecklats med hjälp av tjänstedesign hjälper företag att överträffa konkurrenterna i den digitala verksamhetsmiljön.

Läs mer »

Eget arkiv hjälper till i vardagen

Edita Publishings elektroniska arkivtjänster hjälper kunder att använda arkiverad information effektivt som ett stöd i det dagliga arbetet.

Läs mer »