Finansiell info 2015

Resultat 2015

Omsättning
(miljoner euro)

104,9

Rörelseresultat utan engångskostnader (miljoner euro)

-0,1

Rörelseresultat
(miljoner euro)

-0,2

Kassa  
(miljoner euro)

4,8

Vi svarade upp mot kundernas behov genom att stärka digitala tjänster och innehållstjänster

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 104,9 (106,6) miljoner euro. Den minskade på grund av en minskad efterfrågan på trycksaker, minskad omsättning inom affärsområdet Content och en försvagad svensk krona.

Koncernens resultat uppgick till -0,2 (3,4) miljoner euro. I resultatet ingick färre poster av engångskaraktär än året innan, -0,2 (2,4) miljoner euro. Resultatet före poster av engångskaraktär utgjorde -0,1 (1,0) miljoner euro. Resultatet försämrades av lönsamhetsproblem i arktryckverksamheten i Sverige.

Koncernens soliditet var utmärkt, 48,6 (51,4) procent.

För att svara upp mot kundernas ändrade behov förnyade Nordic Morning sin servicestrategi och organiserade sin verksamhet i enlighet med denna från och med 1.1.2015.

Det digitala serviceerbjudandet stärktes genom att förvärva svenska Ottoboni, som fokuserar på affärs- och tjänstedesign och genom att expandera företagets verksamhet till Finland. Innehållstjänsterna stärktes med hjälp av etableringen av den strategiska contentbyrån Sitrus Agency AB i Sverige genom att slå samman JG Communication AB och Citat AB samt genom att grunda Sitrus Agency Oy i Finland.

Omsättning per affärsområde 2015

Antal anställda per affärsområde 2015

Omsättning per affärsområde
2014 - 2015

(IFRS)(EUR 1000)

Rörelsevinst per affärsområde
2014 - 2015

(IFRS) (EUR 1000)

Nyckeltal

  20152014
Omsättining (miljoner euro) 104,9 106,6
Det operativa resultatet utan poster av engångsnatur (miljoner euro) -0,1 1,0
Resultatet inklusive poster av engångsnatur (miljoner euro) -0,2 3,4
EBITDA (profit marginal utan avskrivningar) (miljoner euro) 4,2 5,6
Soliditet inkl. rationaliseringsåtgärder (%) 48,6 51,4
Det operativa kassaflödet (miljoner euro) 0,5 7,3
Kassa i slutet av året (miljoner euro) 4,8 9,3
Antalet anställda (i genomsnitt) 709 660

Omsättning 2008 - 2015

(IFRS)(EUR 1000)

Affärsområde

Optimering av varumärken

I affärsområdet Visibility & Service Design ingår Klikkicom Oy och Ottoboni Finland Oy i Finland och Klikki AB och Ottoboni Sweden AB i Sverige.

Ottoboni är specialiserat på affärs- och tjänstedesign. Klikkicom och Klikki är specialiserade på medieoptimering.

Läs mer »

At the heart of every brand

I affärsområdet Content ingår Sitrus Agency Oy och Edita Publishing Oy i Finland, Sitrus Agency och Mods Graphic Studio AB i Sverige och Sitrus Ukraine LLC i Ukraina.

Sitrus är specialiserat på innehåll och innehållsmarknadsföring, Mods Graphic Studio är specialiserat på bildbehandling och Edita Publishing är specialiserat på expertinnehåll, informationstjänster och inlärningslösningar.

Läs mer »

Trognare kunder

I affärsområdet Campaigns & Dialogue ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland, Edita Bobergs AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige.

Edita Prima och Edita Bobergs är specialiserade på personaliserade trycksaker och Seed Digital Media är specialiserat på kundrelationsmarknadsföring.

Läs mer »