Nordic Morningin vuosiraportti 2015

Toimitusjohtajan katsaus

Asiakkaamme kohtaavat asiakkaansa yhä useammin digitaalisessa ympäristössä. On ymmärrettävä teknologiaa, dataa ja analytiikkaa, jotta saadaan aikaan onnistuneita asiakaskohtaamisia ja palvelukokemuksia.

Tämä haaste on tammikuussa 2015 lanseeratun uuden palvelustrategiamme kiintopiste, jonka ympärille olemme rakentaneet erityisosaamisemme, palvelutarjontamme ja tapamme toimia. Uudella strategialla on ollut käänteentekevä vaikutus niin Nordic Morningiin kuin asiakkaisiimme.

Vahvistimme liiketoimintaa myös yritysostoilla, uudelleenorganisoinneilla ja tiivistämällä sisäistä yhteistyötä.

Panostimme osaamisen kehittämiseen sekä teknologian, datan ja analytiikan hyödyntämiseen palveluratkaisuissa.

Lue Timo Lepistön katsaus »

Tulos 2015

Konsernin liikevaihto oli 104,9 (106,6) milj. euroa. Sitä pienensivät painotuotteiden kysynnän väheneminen, Content -liiketoiminta-alueen liikevaihdon supistuminen ja Ruotsin kruunun kurssin lasku.

Konsernin tulos oli -0,2 (3,4) milj. euroa. Tulokseen sisältyi edellisvuotta merkittävästi vähemmän kertaluonteisia eriä, -0,2 (2,4) milj. euroa. Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,1 (1,0) milj. euroa. Tulosta heikensivät kannattavuusongelmat Ruotsin arkkipainoliiketoiminnassa.

Omavaraisuusaste oli erinomainen, 48,6 (51,4) prosenttia.

Tutustu Nordic Morningin tulokseen 2015 »

Yritysvastuu

Työntekijät hakeutuvat yhä useammin yrityksiin, jotka toimivat eettisesti ja läpinäkyvästi ja kantavat vastuuta oman toimintansa lisäksi myös ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnista.

Viestinnän alalla on kova kilpailu hyvistä ammattilaisista. Me haluamme houkutella ja sitouttaa innovatiivia ihmisiä, jotka jakavat arvomme ja tapamme toimia. Panostamme hyvään johtajuuteen ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteenamme on innostuksen kulttuuuri, jossa jokainen viihtyy ja saa kohdata kokoisiaan haasteita.

Yritysvastuumme perustan muodostavat arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus. 

Tutustu Nordic Morningin yritysvastuuseen »

Liiketoiminta-alueet 2015

Näkyvyyttä brändille

Visibility & Service Design -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Klikkicom Oy ja Ottoboni Finland Oy Suomessa, Klikki AB ja Ottoboni Sweden AB Ruotsissa.

Ottoboni on erikoistunut business- ja palvelumuotoiluun. Klikki on erikoistunut mediaoptimointiin.

Liiketoiminta-alueet »

Sisältö brändin ytimessä

Content -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Sitrus Agency Oy Suomessa, Sitrus Agency AB ja Mods Graphic Studio AB Ruotsissa ja Sitrus Ukraine LLC Ukrainassa.

Sitrus on erikoistunut strategiseen sisältöön ja sisältömarkkinointiin, Mods on erikoistunut kuvankäsittelyyn ja Edita Publishing on erikoistunut tietopalveluihin, asiantuntijasisältöihin ja oppimisratkaisuihin.

Liiketoiminta-alueet »

Uskollisempia asiakkaita

Campaigns & Dialogue -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa.

Edita Prima ja Edita Bobergs ovat erikoistuneet personoituun printtiin ja Seed on erikoistunut asiakkuusmarkkinointiin.

Liiketoiminta-alueet »

Tavoitteena edelläkävijyys

Vastuullista asiakastiedon käyttöä

Mobiliiteknologia mahdollistaa ihmisten jäljitettävyyden ja monenlaisten käyttäjätietojen keräämisen. Miten näitä tietoja hyödynnetään markkinoinnissa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti? Lue Seedin Jesse Sandqvistin ajatuksia luottamuksesta ja lojaliteetista markkinoinnissa.

Lue lisää »

Kilpailuetuna yhteistyö

“Vaikka jokin palvelu olisi omassa kategoriassaan huippua, yksin se ei jatkuvassa muutoksessa riitä.” Toimitusjohtaja Timo Lepistö kertoo, miten Nordic Morningissa on rakennettu yhteistyötä yli yhtiörajojen.

Lue lisää »

Valtio-omisteisilta yhtiöiltä odotetaan hyvää tulosta ja esimerkillistä vastuullisuutta

Nordic Morningin hallituksen jäsen, finanssineuvos Petri Vihervuori valtioneuvoston omistajaohjausosastolta taustoittaa valtion omistajaohjauksen tavoitteita: ”Vastuullinen toiminta tukee yhtiön tuloskehitystä, mikä kasvattaa omistaja-arvoa”.

Lue lisää »

Toimintatavat tutuiksi pelaamalla

Nordic Morningissa pelataan konsernin toimintatapoja tutuiksi. Tehtäviä, videoita, koukkuja ja kilpailua. Ei power point –sulkeisia vaan jakamista ja innostavaa oppimista.

Lue lisää »

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Digitaalisia keinoja hyvään palveluun

Seed Digital Media auttaa tavoittamaan kuluttajat oikeassa paikassa.

Lue lisää »

Menestystä onnistuneella asiakaskokemuksella

Palvelumuotoilun avulla kehitetty asiakaskokemus auttaa yrityksiä voittamaan kilpailijat digitaalisessa toimintaympäristössä.

Lue lisää »

Digitaalinen menestyminen edellyttää loppuasiakkaiden tarpeisiin vastaamista

Ottobonille loppukäyttäjiin keskittyminen on tärkeä osa työskentelyprosessia.

Lue lisää »

Asiakasymmärrys vauhdittaa liiketoimintaa

Asiakkaan käyttäytymisen ja ostoprosessien syvällinen tuntemus auttaa mukauttamaan omaa mediaa, parantamaan verkkomainontaa ja kehittämään verkkosivustoa.

Lue lisää »