Lyckade kundupplevelser skapar framgång

En kundupplevelse som utvecklats med hjälp av tjänstedesign hjälper företag att överträffa konkurrenterna i den digitala verksamhetsmiljön.

”En lyckad kundupplevelse gör konsumenterna glada, och hjälper företag att bli framgångsrika. Kundupplevelsen har en viktig roll i företagens affärsverksamhet. Som bäst är det en konkurrensfördel som engagerar kunderna och ökar företagets vinst”, säger Tero Salonen, Business Development Director.

Digitaliseringen har öppnat marknaden och företagen befinner sig i ett nytt konkurrensläge. Även om konkurrensen är lokal, ökar internationella aktörer kraven på tjänsterna.

Ottoboni erbjuder företag stöd och metoder för att övervinna denna utmaning. ”Tillsammans med kunderna skapar vi verktyg som hjälper dem att göra det digitala till en konkurrensfördel. Vår förmåga att förstå vad som är värdefullt för våra kunders kunder skapar förutsättningar för nya och lyckade kundupplevelser. Med hjälp av tjänstedesign är det möjligt att vända problem till konkurrensfördelar”, säger Salonen.

Möjligheterna inom digitalisering och mobilutveckling för affärsverksamhet har varit ett aktuellt ämne under en lång tid. Nu är det dags att gå från ord till handling. I till exempel Finland finns det många potentiella innovationer som man måste våga ta tag i.

Beredskapen för förändring och viljan att utveckla verksamheten måste komma inifrån företaget. ”Det går inte att få företag att handla på ett nytt sätt genom att diktera utifrån. Förändringen genomförs tillsammans och det strategiska fokuset måste ligga på kunden. Allt detta kräver att våra kunder engagerar sig och står ut med lite osäkerhet, eftersom mycket nytt kommer fram under processen. Med sin kompetens kan Ottoboni hjälpa kunden framåt i dessa situationer.”

Text: Paula Häkämies, student (communication)

OM VÅRA TJÄNSTER

Digitala verktyg för bättre service

Seed Digital Media hjälper till att nå konsumenterna på rätt plats.

Lue lisää »

Eget arkiv hjälper till i vardagen

Edita Publishings elektroniska arkivtjänster hjälper kunder att använda arkiverad information effektivt som ett stöd i det dagliga arbetet.

Läs mer »

Lyhördhet för slutkundens behov skapar digital framgång

Att sätta slutkunden i fokus är i högsta grad verklighet och en viktig del av arbetsprocesse för Ottoboni.

Läs mer »